Kontaktinformasjon

FormannInge Lirhus
Tlf: 958 16 942

 

Nestformann

 Knut Inge Berge
Tlf: 907 24 483

 

Kasserer – Medlemsansvarlig
Morten Hogseth
Tlf: 924 58 254

 

Klubbshop – Markedsfører
Ole Andreas Dagsleth
Tlf: 473 76 017

 

Redaktør

Ole Johan Brovold
Tlf: 922 48 773

 

Teknisk rådgiver

Cato Andersen
Tlf: 913 86 992

 

Treffkoordinator
Ingar Martinsen
Tlf: 995 75 063
itmar@live.no

 

Webmaster

Richard Vågen
Tlf: 484 61 384

 

Regionskontakt Østlandet (Innlandet, Viken og Oslo)
Morten Hogseth
Tlf: 924 58 254

 

Regionskontakt Vestlandet (Rogaland og Vestland)

Eivind Hansen
Tlf: 55 16 15 80 / 995 06 364
Hverdager etter kl. 18:00

 

Regionskontakt Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)

Ole Johan Brovold
Tlf: 922 48 773

 

Regionskontakt Sørlandet (Agder og Vestfold og Telemark)

Knut Inge Berge
Tlf: 907 24 483

 

Regionskontakt Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark)

Thomas Bygdås
Tlf: 996 48 698