Kontaktinformasjon

Formann

Inge Lirhus
Tlf: 958 16 942

 

Nestformann

Ole Johan Brovold
Tlf: 922 48 773

 

Kasserer – Medlemsansvarlig

Jan Sølve Haugen
Tlf: 995 47 941
jansolvehaugen@gmail.com

 

Klubbshop ansvarlig

Ole Andreas Dagsleth
Tlf: 473 76 017

 

Redaktør

VAKANT

 

Teknisk rådgiver

Kurt Andersen
Tlf: 412 62 106

 

Treffkoordinator

Ingar Martinsen
Tlf: 995 75 063
itmar@live.no

 

Webansvarlig

Simen Holmlund
Tlf: 908 46 314

 


 

Regionskontakter Østlandet (Innlandet, Viken og Oslo)

Morten Hogseth
Tlf: 924 58 254


Per Sørvig
Tlf: 958 48 159

 

Regionskontakt Vestland

Eivind Hansen
Tlf: 55 16 15 80 / 995 06 364
Hverdager etter kl. 18:00

 

Regionskontakt Rogaland

Tor Egil Egeland
Tlf: 907 90 878

 

Regionskontakt Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal)

Ole Johan Brovold
Tlf: 922 48 773

 

Regionskontakt Sørlandet (Agder og Vestfold og Telemark)

Knut Inge Berge
Tlf: 907 24 483

 

Regionskontakt Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark)

Geir Arne Olsen
Tlf: 911 59 250

 

Kontaktperson Danmark

Claus Bossow
Tlf: +45 406 22 433