Teknisk hjørne

Her legger vi ut diverse tekniske saker som har vært omtalt i medlemsbladet eller svart på andre steder.